Stichtin Maria Elias Fonds
Welkom

Welkom op de website van de Stichting Maria Elias Fonds. De Stichting werd in 2010 opgericht en heeft ten doel:

Het verlenen van materiele en immateriele steun aan individuele jeugdigen ten behoeve van voor hen te ontwikkelen sociaal maatschappelijke activiteiten, studie of ontspanning. 


Doelgroep

Jeugdigen in de leeftijd van 0-21 jaar die zonder de bijdrage van de Stichting Maria Elias Fonds sociaal worden uitgesloten of in een isolement geraken.


Werkgebied

De regio Rotterdam